Browsing Category

Maya Angelou

#Empowerment Feminizm Inspirujące kobiety książki Maya Angelou

Maya Angelou: Mom & Me & Mom

9 sierpnia 2017

Dziś o książce, z którą łączy mnie naprawdę, naprawdę wiele. „Mom & Me & Mom” to pozycja na zeszłoroczny listopad i grudzień, polecona w #OurSharedShelf. To właśnie jej kopie, pomysłodawczyni książkowej grupy ukrywała w towarzystwie Dereka Blasberga w podziemiach Londynu. Doskonale pamiętam, jak bardzo marzyłam o wydaniu ukrytym przez Ems, jednakże wszystkie moje znajome przebywające wówczas w stolicy Wielkiej Brytanii, do samego metra miały nie po drodze ;) Trudno, pomyślałam. Może kiedyś będzie inna okazja?

Today’s post is going to be about a book that I’m strongly connected with. Mom&Me&Mom was on the last year’s ‚to-read list’ for November and December, recommended on #OurSharedShelf. It was the copies of this book that the group’s founder, in the company of Derek Blasber, was hiding in the London’s underground. I remember very clearly how much I dreamed of a piece hidden by Ems, however the underground itself was far of the way of all of my mates, who were at that time in the capital of the UK ;) Too bad, I thought. Maybe there will be another occasion one day.

Continue Reading