#Empowerment Feminizm oursharedshelf

Eve Ensler: Monologi waginy

19 sierpnia 2017

Rok 2017 czytelniczki i czytelnicy Our Shared Shelf mieli okazję zacząć na poważnie, bowiem lekturą na tegoroczny styczeń i luty były „Monologi waginy” Evy Ensler. Polecenie komukolwiek tego tekstu może wydawać się trudne, ze względu na słowo występujące już w samym tytule amerykańskiego dramatu. Sama przekonałam się o tym niejednokrotnie. Polecając znajomym „Vagina Monologues” możesz już na wstępie spotkać się ze sceptycznym nastawieniem i komentarzem „well, wolę poświęcić czas książkom o tematach, które mnie i-n-t-e-r-e-s-u-j-ą (ja pierdole, pogięło ją? nie będę przecież czytać o cipce…). W związku w powyższym przed rozpoczęciem dzisiejszej recenzji chciałabym rozkręcić atmosferę utworem, którego celem jest między innymi pokonanie swoistego uczucia dyskomfortu przy spotkaniu z cudzą (i nie tylko) waginą.

The Our Shared Shelf readers entered a year 2017 in quite serious atmosphere as the book intended for January and February was ‚The Vagina Monologues’ by Eve Ensler. Its recommendation to anyone may seem tough, because of the word present just in the very title of the American dramatic work. Many times I personally found it out the hard way. When suggesting ‚The Vagina Monologues’ to your mates, you may promptly encounter their sceptical attitude and comments like, ‚well, I prefer reading books about things that I’m i-n-t-e-r-e-s-t-e-d in (dafuq, is she nuts? I won’t be reading about a pussy…). Due to the above, before today’s review, I’d like to get you into the mood with a piece, which aims is, among others, to fight the feeling of being uncomfortable when meeting someone else’s (and not only) vagina.

Continue Reading